Domů » Ekonomika

Rubrika: Ekonomika

Proč vlastně všechno trvá tak dlouho

Velké obchodní řetězce se zavázaly, že do roku 2025 přejdou z vajec chovu klecového, proti kterému nyní brojí ochránci zvířat po celé republice, dokonce i běží petice po internetu „Jak to snáší“, která má upozornit na otřesné praktiky velkochovů, které se u nás dějí a v ostatních moderních a vyspělých státech Evropy jsou už dávno zakázané.
slepice a kuřata
Nejde ani tak o to, že by to nebyla dobrá idea, protože spotřebitel jedině získá – kvalitní vejce, při jejichž koupi totiž bude vědět, že slepice nebyly někde zavřeny v kleci celý svůj život a pojídaly se navzájem. Co je ale pro některé zarážející: „Proč to trvá tak dlouho? Proč to nezakážou hned?“. Stejně jako v životě, i v tom ekonomickém světě, to se ostatně vztahuje i na život společenský, nelze změnu vynutit okamžitě, pokud tedy nepořádáme revoluci nebo něco podobného, to je potom úplně jiné kafe. Změna, hlavně takovýto zásah do ekonomiky, což bezpochyby zákaz klecového chovu je, potřebuje čas. Musí se najít vhodné řešení, co nejlevnější provedení, uzpůsobit tomu výrobní prostřední (v tomto případě spíše chovné) a to celé vyžaduje roky plánování, a především píli a finance. Dobrým tlakem na dovozce a chovatele je zákaz prodeje takovýchto vajec ve velkoobchodech, což bezpochyby donutí každého chovatele, aby přehodnotil svojí chovnou techniku.
žlutá číslice

Jestli má být něco pořádně, nesmí se spěchat

Byť se za 7 let může stát spousta věcí a bezpočet slepic bude ještě několik let trpět, je důležité poznamenat, že to přijde. Každý ekonomický zásah však žádá něco na oplátku, v tomto případě je to především čas. Je nutné poznamenat, že zatímco klecový chov je nejefektivnější a nejvýnosnější, není vhodný do prostředí 21. století, kdy přestáváme, byť i ekonomicky, vnímat zvířata jako pouhé hroudy masa a špeku. Což je také ale důležité pro celkové „přestavění“ ekonomiky konzumní na ekonomiku ekologickou a šetrnou, což je bezpochyby směrodatné pro spoustu států moderního světa. Už se zkrátka zabíjačky nenosí a výrobci si tohle musí uvědomit, protože byť stále u starší generace převládá cena nad kvalitou, brzy nastoupí početná mladá generace, která již má úplně jiné ideály a je zvyklá na jiný svět.

Jak si udržet kreditní kartu zdarma

Postupujte podle následujících kroků:

– kreditní kartu si vyberte bez ročních nebo měsíčních poplatků

Pokud má vaše platební karta poplatky za její vedení budete platit každý rok nebo měsíc. Na trhu jsou však i karty, které jsou bez uvedeného poplatku, pokud splníte měsíční limit v platbách. Tyto limity se však liší. Najděte si tedy tu, která splňuje vaše možnosti.
karta v terminálu

– bezúročné období

pokud má vaše karta bezúročné období, v rámci kterého musíme uhradit váš účet, máte velkou šanci, že nebudete platit žádné úroky. Musíte však dodržet termín splátky, který je pevně stanovený ve smlouvě. Většinou je to pevné datum v měsíci. Pokud vaše karta nemá bezúročné období, nikdy ji nebudete mít bezúročnou.

– včasné platby

pokud zaplatíte pozdě, budete hradit úroky za každý den prodlení. Platba včas znamená zaplatit před termínem uvedeným ve smlouvě. Je nutné zaplatit celou splátku a nejen její minimální platbu.

– úvěrový limit

váš úvěrový limit je stanoven ve smlouvě a je to maximální možná částka, kterou můžete vyčerpat. Vždy se držte pod úvěrovým limitem, abyste byli schopni částku vždy včas uhradit v plné výši.
master karty

– dostatek prostředků

před termínem úhrady vaší splátky zkontrolujte váš účet. Zajistěte, aby na něm bylo dostatek prostředků i potom, co proběhnou všechny další plánované transakce. Včasnost platby si můžete pojistit povolením inkasa z účtu.  Tady však pozor – pokud nebudete mít dostatek prostředků na účtu, inkaso nebude provedeno. Utrácejte jen tolik, kolik si můžete dovolit splatit.

– výběr finančních prostředků

na tyto transakce se u většiny karet nevztahuje bezúročné období. Úroky na tyto výběry vám poskytovatel karty účtuje okamžitě. Pokud si tedy chcete udržet svoji kreditní kartu zdarma, nikdy nevybírejte hotovost.
 
 

– kontrola smlouvy o používání karty

zjistěte si všechny poplatky, které vám mohou být účtovány při jejím používání. Pokud kreditní kartu nehodláte používat, tak si ji neberte. Poplatky hradíte i za to, že ji jen máte v peněžence.

Cizinci a pojištění jejich zdraví u nás

Jak získat pojištění

V České republice je povinen se pojistit každý cizinec, který zde má povolen trvalý pobyt.  V případě, že se rozhodne pracovat v Čechách, aniž by měl trvalý pobyt, může být pojištěn jako zaměstnanec firmou mající sídlo na území České republiky. Zaměstnavateli tak vzniká povinnost oznamovat příslušné pojišťovně jak nástup do pracovního poměru, tak i jeho ukončení. Pokud ani jedna z uvedených možností nepřipadá v úvahu, je tu pro občany cizí národnosti řešení, a to formou uzavření smluvního zdravotního pojištění, v případě, že se jedná o osobu ze státu Evropské unie nebo Švýcarska, může být pojištěna z titulu zaměstnání, příp. jako osoba samostatně výdělečně činná, provozující činnost v České republice.
výpočet pojištění

Zákon vymezuje určité skupiny lidí s povolením k pobytu, mezi ně patří osoby žádající o azyl vč. narozených dětí, cizince v náhradní péči, osoby s vízem nad 90 dnů a s povolením k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu. Osobám v rámci Evropské unie vzniká nárok na nezbytnou zdravotní péči, i tak by ale mělo být sjednáno komplexní zdravotní pojištění určené pro cizince.
elektrokardiogram a stetoskop
Podmínky a typy pojištění

Podmínkou pro získání víza je uzavřené zdravotní pojištění.  Komerční zdravotní pojištění je určeno pro osoby cizí národnosti při turistických cestách, zaměstnání či studiu. U levné varianty je to tak, že v případě úrazu a hrozící újmy na zdraví je poskytnuta nutná a neodkladná péče, další vyšetření však pojišťovna nehradí. Dražší možností je komplexní zdravotní pojištění pro cizince na dobu přesahující devadesát dnů. Pojištění jako takové se liší dle limitů a tím je odlišná i jeho cena. Pojištění lze sjednat on-line, ke srovnání nabídek různých pojišťoven slouží kalkulačka zdravotního pojištění cizinců. V případě získání trvalého pobytu v Čechách, je dotyčný automaticky součástí veřejného zdravotnictví, musí se však registrovat u zdravotní pojišťovny.

Ekonomika informačního věku

Informace a technika, která se podílí na jejich přenosu a zpracování, patří k významným zdrojům ekonomické síly. Všechny obory bez výjimky jsou závislé na sdělovací technice – od telefonů přes počítače po internet. Firmy, které vlastní informace a zdroje zábavy a přicházejí s nimi na trh – tedy mediální společnosti – jsou stále bohatší a jejich působnost dosahuje stále globálnějšího měřítka.
zapnutá elektronika
Rozmach médií
Na rostoucím významu informací a zábavního průmyslu v průběhu 20. století se podílely tři faktory:
·         rostoucí poptávka spotřebitelů disponujících stále větším množství volného času
·         růst objemu vytvářených informací  – od vědeckého výzkumu až po čirou zábavu
·         technický pokrok otevírající nové možnosti šíření informací
Technický pokrok nabyl vrchu s rozvojem osobních počítačů a zvláště internetu od 80. a 90. let 20. století. Nesmírně stoupla dostupnost informací – nastala tzv. informační revoluce.
Nakolik se určitá země podílí na informační revoluci, vyjadřuje tzv. index informační společnosti, který ukazuje míru „informačního bohatství“ dané země. Je založen na několika faktorech:
·         počítačová infrastruktura, tj. počet osobních počítačů v domácnostech, školách a firmách
·         přístup k informacím včetně vybavenosti televizními a rozhlasovými přijímači, telefony
·         přístup k internetu včetně využití elektronického obchodování
·         sociální faktory, jako je podíl studujících, míra svobody tisku a občanských svobod
přenosný počítač a batole
S nástupem průmyslu informačních technologií (IT) postupně vzniklo několik ekonomicky mimořádně vzkvétajících oblastí, z nichž nejznámější je kalifornské Silicon Valley nedaleko San Francisca. Jde o průmyslový park, zaměřený na nejvyspělejší technologie. Své základny zde vytvořily firmy jako Hewlett-Packard a IBM a po nich rychle následovaly další, neboť je přitahovala špičková výzkumná střediska a možnost navazovat vzájemné obchodní vztahy.

Jak se pozná skutečně nejlevnější americká hypotéka

Jedním ze základních principů lidského chování je fakt, že chceme většinou co nejvíc ušetřit. Proto, ať už kupujeme cokoliv, často saháme po té nejlevnější variantě, ačkoliv to mnohdy není zrovna nejlepší nápad. A to platí i u hypotéky.

Především mladí lidé často pátrají, kde se dá sehnat nejlevnější americká hypotéka. Ta se totiž v poslední době stává stále populárnější, především mezi mladými. A i tu můžeme najít v mnoha nejrůznějších cenových relacích.

Co se tím ale myslí? V tomto případě jde o to, jakou částku zaplatíme navíc k té, kterou jsme dostali k dispozici. Jedná se například o úroky, jejichž výše je právě to, čím se jednotliví poskytovatelé často chlubí. A lidé se snaží najít takovou hypotéku, kde budou nejmenší. Takovou pak považují za nejvýhodnější. Je to ale skutečně tak?

hypoteční kalkulačka

Je potřeba si uvědomit, že ačkoliv úroky tvoří značnou část, rozhodně nejsou celou sumou, kterou platíme navíc. Nutné je nutné připočítat nejrůznější poplatky, které si poskytovatelé účtují. Jsou to nejrůznější poplatky, třeba za vedení účtu. Ty jsou často mnohem vyšší, než by bylo potřeba.

Pokud tedy chceme najít takovou, která pro nás bude opravdu výhodná, je potřeba se podívat skutečně na všechny úroky a poplatky, včetně RPSN, a sečíst je dohromady. Tak zjistíme, kolik peněz opravdu zaplatíme. Pak stačí vybrat tu, kde budeme platit nejnižší částku.

předávání klíčů od nového domu

Měli bychom si však skutečně brát tu nejlevnější? Zdaleka ne vždy totiž musí být tou pro nás nejvýhodnější. Je dobré si pečlivě přečíst veškeré podmínky, které musíte během splácení splnit, a jaké jsou sankce za jejich porušení. Vezměte si pak takovou, která vám bude vyhovovat nejen z hlediska ceny, ale i z tohoto.

To je důležitější, než by se na první pohled mohlo zdát. Hypotéku si totiž bereme na mnoho let, a je tedy nutné, aby nám opravdu sedla. Jen tak budeme skutečně všichni spokojení.

Nejlepší úvěr? Ten, který je vstřícný a flexibilní!

Vánoce jsou tu, a proto není divu, že má tolik lidí těžkou hlavu z toho, jak letos zajistí všechny potřebné dárky. Takové Vánoce totiž v první řadě něco stojí – a není to málo peněz. Pokud bychom se drželi tradice a skutečného smyslu těchto svátků, jistě by nebylo nutné, sahat hluboko do kapsy. Jenže jen v málokteré rodině tomu tak je. A to, že nemáte peníze, a že Vánoce bez dárků stojí také za to, některým lidem nevysvětlíte, a tím méně vašim dětem.
Otázka je tedy postavená naprosto jinak – kde vzít dostatek peněz na potřeby celé rodiny?stříbrné mince pod lupou.jpg
Jestliže máte hluboko do kapsy, na prémie to v práci nevypadá, a ani ve vašem nejbližším okolí není kde brát, v tom případě vám zbývá jen jedna jediná možnost – a tou je půjčka.

Ještě, že jsou na světě půjčky!

Taková půjčka, to je skvělá věc. Stačí pár okamžiků a v mžiku díky ní vyřešíte finanční potřeby celé vaší rodiny, a je úplně jedno, na co si chcete půjčit. Můžete tak vyřešit již dříve zmíněné Vánoce, rekonstrukci bydlení, nákup nového automobilu, anebo libovolné jiné potřeby. Dokonce ji můžete využít i k umoření starých dluhů.2 stříbrné americké mince.jpg

Záleží, kam se pro půjčku vypravíte

Měli byste ovšem vědět, že ne všechny půjčky jsou stejné, a ne všechny půjčky jsou stejně vstřícné. Jestliže je vám jasné, že máte nějaký ten vroubek, třeba v registru, anebo moc dobře víte, že vaše finanční situace není v ideální kondici, pak se pro svou půjčku vypravte do nebankovní společnosti. Zde si můžete sjednat výhodnou hypotéku bez registru, anebo hypotéku bez doložení příjmu, kterou můžete získat i v případě, kdy máte nižší bonitu, než jakou by bylo v ideálním případě potřeba pro sjednání úvěru.
Nebankovní úvěr je výhodný v tom, že je flexibilní a díky jeho pomoci snadno najdete to pravé řešení, jaké zrovna hledáte. Takže když vás začnou trápit finance, například ty spojené s Vánoci, pak neváhejte a požádejte o ten pravý úvěr!

Půjčka, která vám nepodrazí nohy

Uvažujete nad tím, že si zažádáte o úvěr? Pokud potřebujete peníze, tak je to to nejjednodušší a nejrychlejší řešení. Určitě se toho neobávejte, i když vás možná spousta lidí odrazuje z toho důvodu, že je to přeci zbytečné, nebezpečné, riskantní a tak podobně. Není to pravda, pokud víte, že budete schopni splácet, tak v tom není naprosto žádný problém. Pouze je nutné zvážit, kolik peněz opravdu potřebujete, a kolik si budete moci dovolit.

komínky peněz

Od koho si ale půjčit? Máte prakticky dvě možnosti, buď můžete jít do banky, nebo můžete využít služeb nebankovních společností. Jaké mají jednotlivé možnosti výhody? Pro co byste se měli spíše rozhodnout? Pojďte si srovnat tyto dvě instituce a jejich výhody:

 • Nebankovní společnosti – bez dokládání příjmů, bez nahlížení registrů, s možností splatit úvěr dříve. Mezi další výhody patří možnost vyřídit si všechno z pohodlí domova, což je v dnešní uspěchané době opravdu výhoda. Půjčka je podmíněná ručením nemovitostí.
 • Banky – snad jedinou výhodou, kterou mohou tyto instituce nabídnout oproti výše zmíněným společnostem je to, že mají větší zázemí a lidé jim věří více. To je zapříčiněno tím, že mají delší tradici, tudíž jejich služeb využilo více lidí. V poslední době však pomalu, ale jistě ustupují.

pokladnička

Bezúčelový úvěr je výhodou

Další, naprosto nezanedbatelnou výhodou těchto společností je to, že půjčka je bezúčelová. Co to pro vás bude v praxi znamenat? Je to jednoduché, bezúčelová nebankovní hypotéka je taková, kterou můžete využít zcela podle svých vlastních potřeb a představ. Můžete si například koupit dům, zapracovat na rekonstrukci, splnit si sen novým autem nebo se třeba vydat na exotickou dovolenou. Pokud jste na tom finančně špatně, tak není problém ani s tím, když za peníze budete chtít splatit své dluhy nebo se třeba dokonce vyplácet z exekuce. Co se zkrátka týká nabytých peněz, máte absolutní svobodu.

Finanční problémy ve firmě

Každý den máte hlavu plnou starostí? Chodíte do práce unavení a mrzutí? Jste pořád naštvaní, nespokojení a nevíte si rady ohledně financí? Trápí vás neúspěch firmy? Jste stále ustaraní a valí se to na vás ze všech stran? Navíc to máte dennodenně ještě doma na talíři? Neúspěšná firma, krach, kolaps nebo jen pokles poptávek je vždy nepříjemnou záležitostí. Do jaké míry to dospělo? Dostali jste se jenom do fáze, kdy se obchody nehýbou? Nebo už jste snad ve fázi, kdy se společnosti opravdu nedaří a má dluhy? Stagnuje vaše podnikání na jednom a tom samém místě a spíše se propadá vlivem povinných měsíčních nákladů? Nebo jste až na konci, kdy už máte i jiné závazky? Dluhy, exekuce, zástavy nemovitostí a mnoho půjček na krku?

tým

 • Nedostatek financí ve firmě je často začarovaný kruh, ze kterého není úniku. Tento bludný kruh jen tak neprolomíte, pokud celou situaci konečně nevyřešíte velkou finanční pomocí. Vyzkoušejte americkou hypotéku bez registru, kterou poskytuje naše nebankovní společnost, a budete mile překvapení.
 • Starosti hodíte za hlavu, už nebudete chodit smutní a sešlí do své práce.

Vyřešte finanční nesrovnalosti jednou pro vždy

Nechce se nadále trápit? Pak vyzkoušejte právě tuto možnost hypotéky. Při této formě úvěru se ručí samozřejmě nemovitostí. Můžete získat až 70% její odhadní částky. Samozřejmě, že výše není stanovená, takže záleží vždy pouze na tom, jak vysoká bude odhadní cena dané nemovitosti. Splácet můžete až 30 let. Garantujeme nízké splátky a nejnižší možnou úrokovou sazbu v ČR. Ručit přitom můžete jakoukoliv nemovitostí. Dejte do zástavy cokoliv, co vlastníte, pozemek, halu, budovu, komerční objekt, výrobní areál, hotel, činžovní dům, zkrátka cokoliv.

smlouvy

 • Tolerujeme záznamy v registrech.
 • Peníze můžete použít jakýmkoliv způsobem. Na koupi majetku, splacení dluhů, exekucí, zkrátka je využijete jakkoliv ve firmě.
 • Expresní čerpání umožní, že vám peníze vyplatíme do 24 hodin.
 • Žádné poplatky předem.
 • Žádné zbytečné otázky ani nekonečné papírování.

Nebankovní hypotéky

Pojem nebankovní hypotéky je všem známý. Co se ale pod tímto pojmem vlastně ukrývá? Je to název, který označuje hypotéku. U běžné hypotéky ručíte samozřejmě nemovitostí, kterou dáte takzvaně do zástavy a za ni dostanete určité množství peněz, dle její finanční hodnoty dle takzvaného odhadu nemovitosti. I v tomto našem případě se jedná o formu hypotéky, takže zde platí stejná http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/life/zustanu-stejna-75006 pravidla. Ručíte nemovitostí. Ovšem pojem nebankovní značí, že abyste získali peníze, nemusíte chodit do banky. V tom je velká výhody, protože se nemusíte zdržovat dlouhé měsíce vyřizováním a papírováním.

smlouva

Pojem nebankovní hypotéka je srovnatelný s pojmem:

 1. Hypotéka bez registrů
 2. Hypotéka bez doložení příjmů

Hypotéka bez registrů může být až na 30 let. V tomto případě se nenahlíží do registrů ani do bankovního ani do nebankovního typu.
Hypotéka bez doložení příjmů znamená, že nemusíte dokládat daňové přiznání.
Nebankovní hypotéka značí, že se jedná vždy o podnikatelský úvěr a proto si tuto formu nebankovní hypotéky mohou sjednat pouze podnikatelé, OSVČ nebo firmy. Peníze takto nabyté se používají v podnikání https://www.americka-nebankovni-hypoteka.cz/.

Rychlé schválení do 24 hodin

Přejte si rychlé schválení do 24 hodin? Spěcháte a nemáte na vybranou? Potřebujete peníze do druhého dne? Zajistíme velice rychlé jednání a schválení do 24 hodin. Jedná se o půjčky, při kterých zastavíte svou nemovitost.

 • Splatit úvěr můžete kdykoliv po dobu splácení a to bez jakýchkoliv sankcí.
 • Úroková sazba je pevná, nemění se. Celou dobu splácíte stejné částky, nebudou se nikdy zvyšovat. Můžete splácet až po dobu třicet let.

kalkulace

Jaký nastavujeme úrok?

 • Ničím se netajíme, a proto narovinu uvádíme také úrokové sazby. Ty jsou odlišné pro lidi, kteří mají a kteří nemají záznam v registrech.
 • Na úrok od 7% p.a., dosahují žadatelé, kteří mají záznam v registru dlužníků. Ať už se jedná o registry bankovní nebo nebankovní.
 • Naproti tomu úrok již od 4 % p.a., mohou mít klienti, kteří záznam žádný nemají nebo mají jen drobný prohřešek.

Začněte myslet na sebe, dokud je čas

pláž, moře, lehátka, slunečníky

Jestliže se vám čím dál, tím častěji stává, že se cítíte být tak unavení, že máte problém ráno vstát z postele a vypravit se do práce, kde se musíte vyloženě nutit, abyste znovu zapnuli počítač a otevřeli svou poštu s úkoly od šéfa, tak pak je ten nejvyšší čas na to vypnout. Jste totiž s největší pravděpodobností přepracovaní, a pokud se budete dále přetěžovat povinnostmi, pak vám hrozí vyhoření, což není žádná legrace. Proto byste neměli váhat a měli byste začít pracovat na tom, aby se vám ulevilo.

komínek z mincí, hodiny

V práci častěji než doma

Přepracování je totiž strašákem dnešní doby. Lidé tráví v práci stále více času a zapomínají přitom na svůj soukromý život. A vůbec není divu, neboť firmám takové výkony jejich zaměstnanců naprosto vyhovují, neboť zaměstnanec, který žije svou prací a nepočítá odpracované večery ani víkendy je pro ně ideálním pracovníkem. Ovšem v případě, že vyhoříte, tak tím neprospějete ani své firmě, která se vás pak ráda rychle zbaví, takže to je o důvod více začít o sebe náležitě pečovat.

Zastavte, dokud je čas

Přestaňte proto počítat, co si můžete a nemůžete dovolit, vezměte si dlouhou dovolenou, vypněte mobilní telefon a běžte se bavit a hlavně odpočívat. A je jedno, zda se bude jednat o aktivní trávení volného času nějakým sportem anebo o celodenní pobyt na pláži s koupáním v moři. V první řadě by se však mělo jednat o takovou dovolenou, po které už dlouho toužíte, a na které si skutečně odpočinete.

Zdraví si za peníze nekoupíte

A jestli jste náhodou ve finanční tísni, tak vám pomůže třeba nebankovní americká hypotéka, kterou si můžete vzít prakticky na cokoli a nikdo se vás nebude ptát, jak peníze využijete. Hlavní je, že se tak zlepší vaše psychické i fyzické zdraví, a to za to stojí.

stetoskop, propiska