Domů » Ekonomika informačního věku

Ekonomika informačního věku

Informace a technika, která se podílí na jejich přenosu a zpracování, patří k významným zdrojům ekonomické síly. Všechny obory bez výjimky jsou závislé na sdělovací technice – od telefonů přes počítače po internet. Firmy, které vlastní informace a zdroje zábavy a přicházejí s nimi na trh – tedy mediální společnosti – jsou stále bohatší a jejich působnost dosahuje stále globálnějšího měřítka.
zapnutá elektronika
Rozmach médií
Na rostoucím významu informací a zábavního průmyslu v průběhu 20. století se podílely tři faktory:
·         rostoucí poptávka spotřebitelů disponujících stále větším množství volného času
·         růst objemu vytvářených informací  – od vědeckého výzkumu až po čirou zábavu
·         technický pokrok otevírající nové možnosti šíření informací
Technický pokrok nabyl vrchu s rozvojem osobních počítačů a zvláště internetu od 80. a 90. let 20. století. Nesmírně stoupla dostupnost informací – nastala tzv. informační revoluce.
Nakolik se určitá země podílí na informační revoluci, vyjadřuje tzv. index informační společnosti, který ukazuje míru „informačního bohatství“ dané země. Je založen na několika faktorech:
·         počítačová infrastruktura, tj. počet osobních počítačů v domácnostech, školách a firmách
·         přístup k informacím včetně vybavenosti televizními a rozhlasovými přijímači, telefony
·         přístup k internetu včetně využití elektronického obchodování
·         sociální faktory, jako je podíl studujících, míra svobody tisku a občanských svobod
přenosný počítač a batole
S nástupem průmyslu informačních technologií (IT) postupně vzniklo několik ekonomicky mimořádně vzkvétajících oblastí, z nichž nejznámější je kalifornské Silicon Valley nedaleko San Francisca. Jde o průmyslový park, zaměřený na nejvyspělejší technologie. Své základny zde vytvořily firmy jako Hewlett-Packard a IBM a po nich rychle následovaly další, neboť je přitahovala špičková výzkumná střediska a možnost navazovat vzájemné obchodní vztahy.