Domů » Cizinci a pojištění jejich zdraví u nás

Cizinci a pojištění jejich zdraví u nás

Jak získat pojištění

V České republice je povinen se pojistit každý cizinec, který zde má povolen trvalý pobyt.  V případě, že se rozhodne pracovat v Čechách, aniž by měl trvalý pobyt, může být pojištěn jako zaměstnanec firmou mající sídlo na území České republiky. Zaměstnavateli tak vzniká povinnost oznamovat příslušné pojišťovně jak nástup do pracovního poměru, tak i jeho ukončení. Pokud ani jedna z uvedených možností nepřipadá v úvahu, je tu pro občany cizí národnosti řešení, a to formou uzavření smluvního zdravotního pojištění, v případě, že se jedná o osobu ze státu Evropské unie nebo Švýcarska, může být pojištěna z titulu zaměstnání, příp. jako osoba samostatně výdělečně činná, provozující činnost v České republice.
výpočet pojištění

Zákon vymezuje určité skupiny lidí s povolením k pobytu, mezi ně patří osoby žádající o azyl vč. narozených dětí, cizince v náhradní péči, osoby s vízem nad 90 dnů a s povolením k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu. Osobám v rámci Evropské unie vzniká nárok na nezbytnou zdravotní péči, i tak by ale mělo být sjednáno komplexní zdravotní pojištění určené pro cizince.
elektrokardiogram a stetoskop
Podmínky a typy pojištění

Podmínkou pro získání víza je uzavřené zdravotní pojištění.  Komerční zdravotní pojištění je určeno pro osoby cizí národnosti při turistických cestách, zaměstnání či studiu. U levné varianty je to tak, že v případě úrazu a hrozící újmy na zdraví je poskytnuta nutná a neodkladná péče, další vyšetření však pojišťovna nehradí. Dražší možností je komplexní zdravotní pojištění pro cizince na dobu přesahující devadesát dnů. Pojištění jako takové se liší dle limitů a tím je odlišná i jeho cena. Pojištění lze sjednat on-line, ke srovnání nabídek různých pojišťoven slouží kalkulačka zdravotního pojištění cizinců. V případě získání trvalého pobytu v Čechách, je dotyčný automaticky součástí veřejného zdravotnictví, musí se však registrovat u zdravotní pojišťovny.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup