Domů » Kategorie středoškolských oborů

Kategorie středoškolských oborů

Pokud budete vybírat střední školu pro své dítě, asi byste měli vědět, že se školy rozdělují do několika kategorií. Kategorie určuje obtížnost oboru.
rozhovor studentů
Například pokud máte dítě se speciálními požadavky, asi byste měli vědět, že byste měli vybírat takzvané očkové učební obory. Středoškolské obory se rozdělují do těchto kategorií.

geometrie na tabuli

  • K – tato kategorie informuje, že jde o gymnázia. Gymnázia jsou školy, kde se pokračuje ve všeobecném vzdělání a slouží jako příprava ke studiu na vysoké školy.
  • M – zde se jedná o tradiční střední školy jako průmyslové nebo střední odborné školy. Mezi tyto obory patří také lycea, která podobně jako gymnázia připravují především ke studiu na vysokých školách, ale jedná se už o určité zaměření (stavebnictví, strojírenství, chemie).
  • L – tyto obory se dají stručně shrnout jako učební obory s maturitou. Oproti průmyslovým školám mají studenti mnohem více praxe, ale zároveň musí splnit středoškolské podmínky. Těchto oborů není příliš mnoho a je to nepochybně škoda, protože spojují odborné i praktické vzdělávání.
  • H – zde najdete tradiční učební obory s výučním listem. V posledních letech dochází k poklesu zájmu o tyto obory, což je škoda, protože o řemeslné práce je obecně velká nouze.
  • E – jedná se o jednodušší učební obor ukončený výučním listem. Primárně jsou určeny pro zdravotně postižené žáky, kteří mají horší učební předpoklady a vyžadují speciálně-pedagogický přístup. V současné době je snaha integrovat absolventy těchto oborů na trhu práce.
  • D – tyto obory v současné době nejsou početné, jedná se o tříletý obor ukončený vysvědčením o závěrečné zkoušce
  • J – dvouleté obory, které jsou určeny pro žáky, kteří nejsou ochotni se učit (obvykle z toho důvodu, že se jim nechce), ale je žádoucí, aby získali alespoň nějaké vzdělání.
  • C – jedná se o obory, které jsou určeny pro studenty s vážným zdravotním postižením a je to nejjednodušší kategorie středoškolského vzdělávání. Jedná se vlastně o praktickou školu jednoletou nebo dvouletou. Studium je ukončeno potvrzením o dokončení.

5/5 - (1 vote)