Domů » Co vše musí být zahrnuto do účtování svj

Co vše musí být zahrnuto do účtování svj

Společenství vlastníků bytových jednotek jsou uskupení, která dnes v podstatě nahradila bytová družstva. Jejich členem se automaticky stává každý, kdo v daném domě vlastní nějaký byt. Cílem tohoto společenství je pak spravovat daný dům jako celek, především pak společné prostory. Je samozřejmé, že jako takové musí svj často jednat s nejrůznějšími úřady či firmami, u kterých si pak kupuje služby. Může se jednat například o stavební firmu, která provede opravu fasády či výtahu. V každém případě v takovýchto situacích jedná společenství jako právnická osoba.

typický panelák

Jako taková je však podle zákona povinna vést účetnictví a podávat roční uzávěrku, o placení daní samozřejmě nemluvě. To však přináší otázku, co vše by mělo účtování svj obsahovat. Naštěstí i v tomto případě zákon hovoří jasně. Co se příjmů týče, pak zde musí být uvedeny především veškeré příspěvky do fondu oprav, a to jak regulérní tak i mimořádné. Dále pak nejrůznější případné dary, které mohou lidé poskytnout. Opomenout pak samozřejmě nelze ani případné půjčky, ačkoliv těm je rozhodně dobré se vyhnout. Pokud jde o výdaje, pak i zde jsou nastavena poměrně přísná pravidla. Musí zde být uvedeny veškeré částky, které byly zaplaceny z fondu oprav, bez ohledu na jejich příjemce. Jednat se může o opravy, úpravy či nákup posypové soli a písku na zimu.

provádění účetní uzávěrky

Jednoduše řečeno, veškeré pohyby na tomto účtu, ať už půjde o příjmy či výdaje, musí být nejen zaznamenány, ale také doloženy příslušnými fakturami a příjmovými či výdajovými pokladními doklady. Zkrátka a jednoduše původ všech peněz i jejich výdej musí být řádně zdokumentován. Veškeré tyto papíry se pak předají v době uzávěrky účetní, která provede účetní uzávěrku. Zde by měla částka, která po sečtení veškerých příjmů a odečtení výdajů zůstane, odpovídat skutečnému stavu na účtu. Tak budeme vědět, že je skutečně vše v pořádku.