Domů » Recyklace jako jeden z mechanismů fungování domácnosti

Recyklace jako jeden z mechanismů fungování domácnosti

Jak přemýšlet
 
Základním přístupem – který dost možná dříve či později nabyde též své legislativní předlohy pro fyzické osoby – je nebýt bezohledným a líným jedincem, ale aktivně se podílet na snaze o co největší udržitelnost veškeré výroby a produkce, kterou za sebou člověk nechává.
recyklace kancelářského papíru
To, co můžete udělat doslova hned, je zapomenout na to, že co hodíte do odpadkového koše, již nadále není vaší starostí a měli by si s tím poradit popeláři, stát nebo kdokoli jiný. Protože odpovědnost za svůj odpad a jeho vliv na přírodu a Zemi jako takovou nesete právě Vy! Vy jste si v obchodním domě zakoupili zboží, jehož zbytků nebo celků se později zbavujete. Zapomeňte tedy na výmluvy a začněte co nejdříve nejen jinak myslet, ale také jednat.
plastové lahve k recyklaci 

Čím začít
 
Další věc, kterou můžete učinit taktéž okamžitě, je přestat pěstovat zavedený zvyk utváření komunálního odpadu a začít třídit neboli recyklovat. Jednoduše oddělte skutečně komunální odpad od materiálů, které lze opakovaně zpracovávat, jako jsou sklo, papír, umělá hmota, hliník či bioodpad. Nádoby na takto roztříděné zbytky z Vaší domácnosti jsou dnes již přístupné téměř každému, a to nejčastěji na bezplatné bázi právě z důvodu podpory státu k ohleduplnějšímu chování občanů vůči životnímu prostředí.
 
popelnice na tříděný odpad
Co je možné udělat navíc
 
Pokud už máte ve zvyku výše uváděné recyklovatelné položky od běžného odpadu oddělovat, je možné se zaměřit také na další způsoby recyklace. Věnujte tedy pozornost tužkovým bateriím, žárovkám
a svítidlům či drobné elektronice, kteréžto položky jsou dnes v rámci speciálních sběrných kontejnerů či dvorů, případně jako součást služby zákazníkům v prodejná elektra a dalších poskytovány sbírány z důvodu snah jejich odlišení od odpadu, který končí na skládkách. Stejně tak je možné již použité textilie nevhazovat do černých kontejnerů, ale věnovat je Červenému kříži či jiným charitativním organizacím.